Jdi na obsah Jdi na menu

Legena o Čertově brázdě

Legendu o svatém Prokopu asi už znáte. Pověsti se poněkud rozcházejí, v tom, jak to vlastně bylo. Jednu z nich se Vám pokusím převyprávět, tu s tím čertím zadkem, ta je myslím nejlepší.

cert---kopie.jpg

Prokop jako mladý hoch chodil s vozem do lesa na dříví. Jednou ho potkal rarach a ne a ne mu dát pokoj. Jak ho tak rarach pokouší, rozbije mu kolo. Budoucí světec neváhal a „slovy zbožnými a činy ráznými“ pekelníka přinutil postavit se na místo zničeného kola a nést plně naložený vůz až k Prokopovu statku. Když vjížděli do vrat, přimáčkl vůz čerta na kamenný patník, až satanáš zařval a zašklebil se tak strašně, že vedle stojícího čeledína z toho trefil šlak. Ve dvorci ale na něj zůstala památka „Otisk čertova zadku v patníku“. Až do poloviny 20. století si lidé ve vsi ukazovali tento kámen, který byl vždy o poutích věnčen a barven na červeno. Co bylo s čertem dál?   Prý ho svatý Prokop zapřáhl do pluhu a s tímto podivným spřežením vyoral hlubokou brázdu od Černých Bud kolem Lipan až do Chotouně, poháněje čerta místo biče křížem. Zhruba ve třetině cesty, se o skálu ulomila radlice. Svatý Prokop přiměl čerta, aby ji vyměnil. Dnes na tomto místě nalezneme naší vesničku „Radlice“. Tak to tu máme zas, další legendu spojenou dokonce i s místem kde žijeme.

Pravda je, že ani hlasy badatelů se doposud nemohou ustálit v názorech, jak tato místy poměrně hluboká brázda vznikla. Co nás ale překvapí, je přímost celé trasy a že spojuje nejkratším způsobem dvě místa, Homoli u Chotouně a okraj Sázavy. Často se setkáváme s tvrzením, že čert dříve označoval posvátná pohanská místa. Ta jsou často svázána s megalitickou náboženskou tradicí. Brázdu můžeme dodnes sledovat v podobě úvozů, polních a lesních cest, nebo koryt potoků. V každém případě se tomu jednou půjdeme mrknout na zoubek. Můj muž to vezme jistě vědecky a jako správný geolog se jen tak nenechá svést pověrami…

stavopetrvyzdo-12-3.jpg

Svatý Prokop se narodil v Chotouni přibližně v roce 985. Poustevničit začal v Prokopském údolí u Prahy roku 1009. Vyhledával klid, proto se časem odstěhoval pod skalní převis u Sázavy. Během jeho života byl v roce 1032 postaven Sázavský klášter, kde byl později opatem staroslověnského ritu. Zemřel roku 1053.

K zamyšlení:

Když si to logicky přebereme, tak bratři Veverkové dokončili radlici (radlo) v roce 1827. Z toho tedy vyplývá, že vznik názvu naší obce bude prozaičtější a pravděpodobně se o toto přičinil dřívější majitel Radlic, pán Radla = Radislav.

Nelze nezmínit, že se k Radlicím váže ještě jedna krásná pověst, která se dodnes mezi lidmi vypráví. Že zde vedl podzemní tunel tak veliký, že jím projel vůz i s koňmi. Jeho trasa měla vést pod kostelem v Horních Krutech a dále pokračovala až do Sázavy… A ještě jeden zajímavý útržek z historie, který také nemám potvrzený, ale stojí za zmínku je, že Radlice byly součástí dávné Solné stezky.

Část mapy Čertovy brázdy

mapa-1.jpg

Použitá literatura a zdroje: Z knihy, Esoterické Čechy, Morava a Slezsko, autorů Václava Vokolka a Jířího Kuchaře, www.cestyapamatky.cz, Wikipedia, internet

text: Marcela Honsová, ilustrace: Jiří Filípek