Jdi na obsah Jdi na menu

Lotr jakýs z Radlic

 

Královské město Kouřim zadržovalo v létě roku 1519 jistého lupiče Němce, který „jest byl prve v Radlicích“. Informují nás o tom dva dopisy Jana Zajímače staršího z Kunštátu, jehož rod po husitských válkách získal majetky Sázavského kláštera. Jan Zajímač se o osud lupičů zajímal proto, že kradli i na jeho panství. Jak v listu uvádí, předešlého roku vyslýchal muže, který proti Němcovi a jeho kumpánům vypovídal. Jmenoval se Čtvero z Mirošovic a byl poddaným pána ze Švamberka. Při právu útrpném vyznal, že Němec vykradl špicnici (?) pod Talmberkem, vyloupil a vymlátil dům krčmářky poddané pana Slavaty, mlynáři Jechovi ze Lhotky sebral kuši a několikrát okradl

talm_fotor.jpg

jeho poddaného Petra Čapka z Barchovic. Prozradil i přezdívky dvou Němcových kumpánů – Rohožka a Pelant, třetího jmenovat nedokázal. Jejich častým působištěm bylo prý i okolí dnes už zaniklého rybníka, který se nacházel u cesty mezi Maloticemi a Lhotkou. V těchto místech loupežníci přepadávali zejména povozy jedoucí z Kouřimi nebo do Kouřimi. Škodili tak nejen majitelům okolních vsí, ale i Kouřimským.

loupeznici.jpg

Jan Zajímač vyzýval ve svých dopisech radu a purkmistra královského města, aby s lupiči jednali přísně. Chtěl být dokonce předem informován o termínu výslechu, aby ke kouřimskému právu vyslal své lidi a mohl vězňům klást otázky týkající se jeho majetku a poddaných. Požadoval také, aby se výpovědi obžalovaných zaznamenávaly písemně: „Nebo muožte dobře znáti, že všeliký člověk nemuož míti všecko v paměti. Jakož já se tak naději, že se tu rozličný věci najdú, který sú se dály okolo města vašeho i jinde na jinajch kruntích pánuov i rytířstva.“

Více informací k případu Němcovy bandy nemáme. Podle soudních zvyklostí té doby, můžeme ale předpokládat, že všichni lupiči byli oběšeni. Pokud byla jejich přepadení násilná a brutální, mohl jim hrozit i trest vpletení do kola.

kat_fotor.jpg

V okolí Kutné Hory, Uhlířských Janovic, Kostelce nad Černými lesy a snad i již zmiňovaných Radlic se světem potloukali také dva bratři Jan a Havel. Byli to synové Machka Chleba z Podvek na Kutnohorsku. Jak se dostali na scestí nevíme. Ze smolné knihy kutnohorské se dozvídáme, že měli několik společníků, mezi nimi: Janka Paličku, Pešu Holého z Kaňku, Plchtu z Opatovic u Rataj, Jana od Žatce, nebožtíka Škrábka, Tuomu, Havliště, Havla Bučického a další. Trestná činnost těchto loupežníků byla ale závažnější. Havel na trápení vypověděl, že Jan má na svědomí mimo početné krádeže i vraždu. Oba bratři byli popraveni dne 25. 8. 1525 v Kutné Hoře. Trest je znám pouze u Havla, jenž byl oběšen.

Článek napsala a pro radlické stránky poskytla

Mgr. Lenka Mazačová z Regionálního muzea v Kolíně, obrázky internet