Jdi na obsah Jdi na menu

R A D L I C E

rad4.jpgMalá vesnička Radlice leží mezi Kouřimí a Sázavou  vznikla na místě staré  tvrze založené v 10. století.

První písemná zmínka o Radlicích je z 11. května 1228.

Teprve až od roku 1961 jsou Radlice součástí katastru obce Barchovice.

foto 1938

1938-tisk-rodaci.jpg

 

Jméno Radlice "získaly" na základě jedné z legend o sv. Prokopovi a vzniku "Čertovy brázdy": ... když chtěl tento světec čerta potrestat, zapřáhl ho do pluhu a začal vyorávat hlubokou brázdu od Sázavy k dnešní Chotouni. Ve třetině cesty se o pevnou skálu ulomila z pluhu radlice. Prokop zde donutil čerta radlici vyměnit. A tak se dodnes na tomto místě nachází stejnojmenná vesnice... Odborníci méně poeticky tvrdí že tzv. Čertova brázda je součást ojedinělého systému obchodních cest. Má se za to, že rozsahem jde o největší pravěkou stavbu Evropy.

cedule-hranice-katastralniho-uzemi-radlice.jpg

 

Dnešní obec Radlice se krčí v  údolí Radlického potoka na okraji rozsáhlých lesů sahajících až k Jevanům. Nejvyšším bodem v okolí je Kamenný vrch 450,0 m. n. m.

           

Zřejmě nejvýznamnější radlickou osobností byl profesor Alois Richard Nykl(1885-1958). Tento, spíše ve světě známý romanista, hispanista a arabista, proslavil svou rozsáhlou a vysoce ceněnou prací nejen zemi svého původu, ale i naši vesnici. Málo kdo ví, že provedl první vědecký překlad Koránu, nebo že se spolu s dalším Čechem E. S. Vrázem  účastnil přípravy vítězné volební kampaně amerického presidenta W. Wilsona. Proto mohl také pomoci zprostředkovat slyšení profesora T. G. Masaryka u zmíněného presidenta a nepřímo tak ovlivnil poválečný vývoj a vznik samotného Československa. Občané Radlic mohou být právem na svého rodáka hrdí. Doufejme, že najdou vhodný způsob jak trvale připomenout  tuto výjimečnou osobnost.

           

Ještě nedávno byla tato středočeská vesnice, která není na méně podrobných mapách ani uváděna, téměř opuštěná. V posledních letech  se domky a statky začaly zabydlovat a už jen někteří noví obyvatelé znovu navazují na tradici tradičního hospodářství. 

 

ZNAK  RADLIC 

je přístupný všem radlickým občanům, je krásný a myslím, že na něj můžeme být náležitě hrdí. 

Ke stažení Radlice - znak.jpg

rad4.jpgVýklad znaku:

Znak připomíná rod majitelů Čábelických, "zelené V" má připomínat nejenom „Čertovu brázdu“, ale i údolí ve kterém vesnice leží. Zelená barva může pro laika znamenat rozsáhlé hluboké lesy západně od vesnice.

Heraldický popis:

Ve stříbrném štítu se zvýšenou zelenou patou, oddělenou obráceným krokvovitým řezem, je černé křídlo se zlatým spárem. 

 

Na základě spolupráce s heraldikem bylo vytvořeno několik návrhů. Vybraná varianta je výsledkem referenda občanů Radlic.

Oficiálně znak potvrdila Valná hromada "Za Radlice krásnější o.s. " dne 12.3. 2011.

 

Stránky byly součástí o.s. s jeho úpadkem radličtí neprojevili zájem o ně dál pečovat.

Bylo mi líto ztráty pracně získaných a zpracovaných informací, proto stránky už několik let udržuji a platím  soukromě.

 

Text pro MAS Podlipansko Robert Hons, foto orto mapa Josef Vlasák